Woning isoleren? Denk aan vleermuizen en vogels!

Het verduurzamen van woningen kan grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Door spouwmuur- en dakisolatie verliezen vleermuizen en andere bedreigde diersoorten vaak hun verblijfplaats. In sommige gevallen worden ze zelfs gedood. Om deze diersoorten te beschermen, zijn verplichtingen opgenomen in de Wet natuurbescherming (Wnb).

Zo moeten huizenbezitters voorafgaand aan isolatiewerkzaamheden eerst (laten) onderzoeken of er dieren in de spouwmuur of onder het dak verblijven. Dit kunnen wettelijk beschermde dieren zijn zoals huismussen, gierzwaluwen of vleermuissoorten.

Vervangende verblijfplaats

Volgens de wet is het verstoren van deze beschermde diersoorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen verboden. Pas als aangetoond is dat deze dieren niet in je huis verblijven, kunnen de isolatiewerkzaamheden van start gaan. Als deze dieren wel in de woning verblijven, moet eerst een vervangende verblijfsplaats worden gezocht zoals bijvoorbeeld een nestkast of vleermuizenkast aan de buitenmuur. Er zijn natuurvriendelijke isolatiebedrijven die u hierover kunnen adviseren.

Biodiversiteit

Het isoleren van woningen heeft vele voordelen: een comfortabeler huis, minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Wel is het belangrijk dat we de natuur beschermen. Verduurzaming op energiegebied moet niet ten koste gaan van de biodiversiteit.

Bekijk de actuele artikelen