Plankaart openbare laadpalen

In Heemstede rijden veel mensen elektrisch en dit aantal neemt de komende jaren verder toe. Vergeleken met andere gemeenten loopt Heemstede hierin voor. Op dit moment zijn er circa 40 openbare laadpalen met zo'n 70 laadpunten. Dit aantal is laag en niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst alle Heemstedenaren hun elektrische auto in de buurt van hun woning kunnen opladen, gaan we meer openbare laadpalen plaatsen. Vóór 2025 willen we het aantal hebben uitgebreid naar 150 (met in totaal zo'n 300 laadpunten). Over de plekken waar de nieuwe laadpalen mogelijk komen, hebben inwoners al in een vroeg stadium kunnen meedenken. Dit heeft geleid tot een verbeterde plankaart. Deze plankaart helpt om stap voor stap toe te werken naar een goede spreiding en een dekkend netwerk van openbare laadpalen in Heemstede.

LaadpaalDenkMee2

Elektrisch rijden is een belangrijke manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Heemstede rijden steeds meer mensen elektrisch. Er zijn dus steeds meer openbare laadpalen nodig, want niet iedereen kan op eigen terrein een laadpaal plaatsen. Met meer openbare laadpalen die goed zijn verspreid over Heemstede wordt het ook aantrekkelijker om bij het kiezen van een nieuwe auto voor volledig elektrisch te gaan.

Inwoners hebben meegedacht over geschikte locaties

Op basis van prognoses, data en criteria zoals spreiding heeft de gemeente een eerste voorstel gedaan voor een plankaart. Vervolgens konden inwoners van 12 december 2022 tot 31 januari 2023 reageren op de voorgestelde plekken van laadpalen in hun buurt. Er zijn in totaal 396 reacties binnengekomen.

 

De plankaart voor laadpalen is verbeterd

De gemeente heeft alle voorgestelde nieuwe en alternatieve locaties om de plankaart voor laadpalen te verbeteren onderzocht. Mede dankzij de inbreng van inwoners is er voor 25 voorgestelde laadpalen een betere plek gevonden. Eén voorgestelde locatie bleek ongeschikt en is verwijderd en vanwege de grote vraag zijn er 12 nieuwe locaties toegevoegd. Er waren 10 alternatieve voorstellen voor een plek die niet voldeden aan de criteria. De eerder geplande locaties blijven daarom op de plankaart staan.

 

Nieuwe plankaart

Op de verbeterde kaart zijn de nieuwe locaties, verplaatste locaties, originele locaties waarvoor geen aanpassing nodig was en originele locaties waarvoor geen goed alternatief is te zien. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe plankaart.

 

 

 

Doel: dekkend netwerk van laadpalen

We streven naar een dekkend netwerk van laadpalen. Niet elke plek is geschikt om een laadpaal te plaatsen. Er zijn allerlei criteria waar we mee rekening moeten houden. Zoals de verkeersveiligheid, stoepbreedte, lantaarnpalen, waterafvoer, boomwortels, capaciteit van het netwerk, zicht ten opzichte van woningen, doorgang en ondergrondse elektriciteitskabels. Daarnaast is een goede spreiding van alle laadpalen ook belangrijk, zodat nu én in de toekomst alle Heemstedenaren hun elektrische auto in de buurt van hun woning kunnen opladen. Er is daarbij gebruik gemaakt van prognoses en actuele laaddata.

Eind september 2022 reden er meer dan 300.000 elektrische auto’s in Nederland.

Bron: Koninklijke RAI Vereniging

De verwachting is dat vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s zakelijk geleaset kunnen worden.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gemeente Heemstede wil dat er voor 2025 zo’n 150 laadpalen met 300 laadpunten zijn gerealiseerd.

Bron: College Uitvoeringsprogramma 2022-2023

In de 2030 moeten er in Nederland in totaal zo’n 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar zijn.

Bron: Klimaatakkoord

Vanaf 2035 mogen er in Nederland alleen nog auto’s worden verkocht die uitstootvrij zijn.

Bron: Europese Commissie

Zo ziet het plaatsen van toekomstige laadpalen eruit

Het plaatsen van de laadpalen gebeurt tot aan 2025 stapsgewijs. De gemeente Heemstede streeft ernaar om vóór 2025 zo’n 150 laadpalen (met 300 laadpunten) op basis van de plankaart geplaatst te hebben. Voordat een nieuwe laadpaal inclusief bijbehorende bebording wordt geplaatst, wordt er een verkeersbesluit genomen. Dat besluit komt in MijnOverheid te staan. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice van de overheid. Met het doorgeven van uw e-mailadres en postcode kunt u aangeven uit welk gebied rondom uw adres u meldingen wilt ontvangen. Daarnaast ontvangen omwonenden ook een brief. Nadat het verkeersbesluit openbaar is gemaakt, heeft u 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

Veelgestelde vragen

Contact

Voor aanvullende informatie over openbare laadpalen in Heemstede kunt u uw vraag of opmerking mailen naar laadpalen@heemstede.nl.