Verspilling en vervuiling: waarom duurzaam watergebruik nodig is

Volgens een onderzoek van hulporganisatie Unicef zijn er wereldwijd momenteel 36 landen met een extreem tekort aan water. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt zelfs dat binnen drie jaar de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden met permanente waterschaarste. En ja, ook in Nederland dreigt een drinkwatertekort.

De vraag naar drinkwater stijgt onder meer door klimaatverandering, de groei van de bevolking en stijgend watergebruik door bedrijven. Drie van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland houdt deze zomer al rekening met acute tekorten bij een onverwacht grote vraag naar drinkwater. Dat geldt nog niet voor onze regio, maar wel voor Overijssel, Gelderland, Groningen en het westen van Zuid-Holland.

Waterkwaliteit

Dit voorjaar bracht de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) een alarmerend rapport uit met als belangrijkste conclusie dat Nederland de doelen van de zogenoemde Kaderrichtlijn Water (KRW) niet gaat halen. Dat wil zeggen dat de waterkwaliteit in ons land niet voldoet aan de Europese normen.

Door langere periodes van droogte komt er minder water in onze rivieren terecht. Intussen gaan industriële lozingen onverminderd door en komen via het riool en het grondwater medicijnresten en landbouwbestrijdingsmiddelen in de rivieren terecht. Bij een lage waterstand is de concentratie van de vervuiling daardoor relatief hoog. Dat maakt het zuiveren van water steeds ingewikkelder. Zo kan er tijdens lange droogteperiodes een tekort aan drinkwater van voldoende kwaliteit ontstaan.

Zuinig omgaan met water is dus van belang, zeker in de zomerperiode. Heemstede Duurzaam deelt daarom regelmatig tips voor waterbesparing.

Waterloket

Sinds een paar maanden is er in Heemstede ook een online Waterloket. Hier kunt u informatie vinden over o.a. drinkwater, grondwater en de kwaliteit van het zwemwater in onze gemeente. Maar ook als u een ligplaatsvergunning wilt aanvragen voor uw boot of te maken hebt met water in de kelder of riooloverlast helpt het Waterloket u verder.

Bekijk de actuele artikelen