Groen van binnen en van buiten

Als ontwikkel- en bouwbedrijf met een duurzame missie en visie heb je een driedubbele verantwoordelijkheid: voor groene keuzes in je eigen kantoor en bedrijfsvoering, voor een lage impact op de bouwplaats én voor het opleveren van duurzame gebouwen. Elizabeth Martinot en Irma Bakkenhoven van HBB Groep maken de balans op: “Wat doen we eigenlijk véél.”  

Laten we maar beginnen bij het bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Heemstede. Al bij aankomst is meteen duidelijk: hier worden groene keuzes gemaakt. De gevel bij de hoofdingang is, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde, een verticale jungle van allerlei planten. “Hoe we ze water geven?”, herhaalt de receptioniste desgevraagd, “Daar is een irrigatiesysteem voor ingebouwd.”

Ook het aantal laadpalen op de parkeerplaats valt op. “We stimuleren elektrisch rijden door het leasen van elektrische auto’s aantrekkelijker te maken dan van benzineauto’s”, bevestigt Elizabeth. “En sinds vorige week ligt onze hele dak vol met zonnepanelen. Daarmee kunnen we niet alleen op zelf opgewerkte stroom rijden, maar ook het hele kantoor draaien. We voorzien helemaal in onze eigen stroombehoefte. Er liggen 108 panelen; wat we te veel opwekken, leveren we terug.”

Green Team

Elizabeth en Irma vormen, samen met twee andere collega’s, het Green Team van HBB Groep. “Voor de bouwplaatsen betrekken we er per thema een collega bij”, legt Irma uit. “Net wie er belangstelling voor heeft en er energie in wil stoppen.” Want zaken als energiebesparing, duurzame opwekking en afval scheiden in eigen kantoor vergen al de nodige inzet, planning en communicatie; op een bouwterrein kan dat helemáál een uitdaging zijn.

Irma: “We werken vaak binnenstedelijk, op kleine bouwplaatsen. Probeer dan maar eens je afval goed te scheiden. Voor verschillende grote containers is geen plek.” Om toch te ‘scheiden to the max’, zoals Elizabeth het uitdrukt, is HBB Groep daarom een samenwerking aangegaan met een afvalverwerker. Die levert desgevraagd kleine containers en komt deze vaker legen. Alle afvalstromen worden gemonitord. “We hopen zo niet alleen onze eigen aanpak te optimaliseren, maar ook andere uitvoerders te inspireren. Dat werkt . Duurzaamheid wordt meetbaar en vergelijkbaar .”

Gasloos als norm

Door de wet Voortgang Energietransitie is gasloos bouwen sinds 1 juli 2018 de norm. Dat geeft de energietransitie in de bouw een enorme slinger. “Al in de ontwikkelfase moet nu worden nagedacht over de best passende vorm van duurzame energieopwekking voor het betreffende project”, zegt Irma. “Ook de stikstofuitstoot moet worden doorgerekend en beperkt. Elke extra regel betekent extra onderzoek en extra berekeningen.”

Maken al die nieuwe eisen woningen niet extra duur? “Dat speelt zeker een rol”, antwoordt Irma. “Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan grondige isolatie en een eigen systeem voor energieopwekking. Maar er spelen ook andere oorzaken mee, zoals schaarste in grondstoffen en arbeidskrachten.”

Nestkastjes en waterbekkens

Als ontwikkelaar en bouwer moet je creatief zijn, vinden beiden. Nu meer dan ooit. Vorig jaar ontwikkelde HBB Groep een ‘toolkit klimaatbestendig ontwikkelen’, waarin bijvoorbeeld ook oplossingen voor wateropvang en hittestress beschreven staan. “Duurzaamheid gaat niet alleen over zonnepanelen”, onderstreept Elizabeth. “Het gaat ook over de inrichting van de leefomgeving. Zo werken we bijvoorbeeld met open bestrating, zodat regenwater makkelijker wegloopt. We plannen waterbekkens in, gevels met ingebouwde nestkastjes, bijenhotels, noem maar op. Het gaat om het totaalplaatje.”

Familiebedrijf

Dat HBB Groep een familiebedrijf is, maakt de keuze om duurzaamheid beter te verankeren eenvoudiger, denkt Elizabeth. Niet alleen doordat er in een familiebedrijf meer ruimte is om eigen keuzes te maken dan bijvoorbeeld in een beursgenoteerd bedrijf, maar ook omdat de lijnen korter zijn. Daar kiest HBB Groep ook bewust voor. “We zijn een grote speler in de markt, maar we werken regionaal. Ook onze medewerkers komen uit de buurt. Uitvoerders en projectleiders kunnen zo makkelijker en vaker langsgaan op het werk. Even koffie drinken, even bespreken wat speelt. Daarmee verminder je miscommunicatie en fouten.”

“Bovendien…”, vult Irma aan, “Wat is er leuker dan je eigen omgeving mooier maken?” Ze wijzen naar de overkant van het water. “Kijk, het project Havendreef hebben we zelf ontwikkeld en gebouwd.” Elizabeth: “Hierboven in de directiekamer konden we het werk zien vorderen. Als we de mannen dan weg zagen gaan, stuurden we een appje: “Zo! Jullie stoppen vroeg vandaag! Groeten van jullie collega’s van kantoor.” Ze lachen allebei hartelijk. “Kom,” zegt Elizabeth. “We gaan het dak op. Onze panelen liggen er echt gaaf bij.”

Bekijk de koplopers