Het nieuwe maaien: natuur behouden en stimuleren

Het klimaat verandert en wereldwijd worden dieren en planten bedreigd. Dit is niet goed voor de biodiversiteit en vraagt om een lokaal plan om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. Onderdeel van dit plan is een nieuwe manier van maaien. Door minder en op een andere manier te maaien, willen we de natuur stimuleren.

Hoe werkt het?

Sommige stukken maaien we minder. Zo geven we verschillende bloemen en insecten de kans zich te ontwikkelen. En door andere stukken juist niet te maaien, kunnen bloeiende planten zaad vormen en zich verspreiden. Dit moet bloemrijke bermen opleveren. Heel belangrijk voor de bij en ook goed voor allerlei vlinders.

 

Hoe vaak maaien wij?

  • Gazons (veld met kort gemaaid gras): 1x per 10 dagen
  • Ruig gras (lang gras, waarin vaak ook andere kruiden en bloemen maaien): 2x per jaar, eind juni en begin oktober
  • Bloemrijk gras (lees hieronder meer over bloemrijk gras): 1x per jaar, begin oktober

Bekijk op de digitale kaart waar we intensief (om de 10 dagen) maaien en extensief maaien (minder frequent, 1 of 2 keer peer jaar).

Waar maaien we niet?

Tot het najaar maaien we 50 cm rond bomen niet. Dit geldt ook voor slootkanten waar geen ligplaats is voor boten. De bomen beschermen we zo tegen maaischade. Zo blijft de boom gezonder en langer leven.

Bloemrijk gras

Verschillende gazons in Heemstede zijn omgezet naar bloemrijk gras. Dit doen we op locaties waar het kan en past bij de omgeving. Hier wordt nog maar één keer per jaar gemaaid met uitzondering van de randen langs paden en wegen. Deze randen worden elke 10 dagen gemaaid. Dit doen we om de paden en wegen begaanbaar en veilig te houden.

Bloemrijk gras bevat naast grassen ook veel meerjarige bloemen. Meerjarige bloemsoorten kunnen jaren op dezelfde plek blijven bloeien. Bloemrijk gras helpt wateroverlast en droogte te voorkomen. Dit komt doordat regenwater gemakkelijk de bodem in kan zakken en het grondwater aanvult. Ook helpt bloemrijk gras de omgeving koeler te houden op hete dagen.

De grasvelden aan de Van Doornkade, Ritzema Boskade, Oudemanslaan en aansluitend het stuk Herenweg zijn dit voorjaar ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Alle overige velden die worden omgezet van gazon naar bloemrijk gras worden niet ingezaaid. Hier laten we de natuur zijn gang gaan. Op deze grasvelden duurt het langer voordat het bloemrijk wordt.

Play Video
Bekijk de actuele artikelen