Vijf vragen over zonneparking sportpark Groenendaal

De plannen voor het opwekken van zonne-energie boven het parkeerterrein van sportpark Groenendaal aan de Sportparklaan zijn in volle gang. Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. Vijf vragen hierover aan Haitse Kreek, adviseur Programma Duurzaamheid van de gemeente.

1. Waarom zonnepanelen op een parkeerplaats? Eerst moeten de daken toch vol?

“Zoals iedere gemeente in Nederland, staan we voor de opgave om meer hernieuwbare energie op te wekken. Na gesprekken met inwoners en experts hebben we ervoor gekozen in te zetten op zon, want windenergie is uitgesloten. Ook mikken we zoveel mogelijk op wat we noemen meervoudig ruimtegebruik. Een zonnedak boven een parkeerterrein is daarvan een goed voorbeeld. In het ontwerp gaan we meer ruimte bieden aan groen en gezelligheid. Het liefst maken we er een sociale ontmoetingsplaats van, met recreatie- en sportmogelijkheden.”

2. Wie gaan er straks profiteren van de zonnestroom?

“We zijn hierover allereerst in overleg met de aangrenzende sportverenigingen en het zwembad. Vooral het zwembad is een grootverbruiker van energie. Maar ook de lokale energiecoöperatie Zon op Heemstede zit aan tafel. We willen dat de opgewekte stroom zo lokaal mogelijk wordt gebruikt. De zonneparking wekt straks naar verwachting een hoeveelheid elektriciteit op die gelijk staat aan het verbruik van zo’n 200 tot 250 woningen. Tenminste, op basis van de huidige behoefte aan stroom. Die neemt de komende jaren verder toe doordat we van het gas af gaan en ook steeds meer elektrisch gaan rijden. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar warmte-opvang, waarvan het zwembad wellicht gebruik kan maken.”

3. Je hoort en leest steeds vaker dat zonnestroom het elektriciteitsnet helemaal niet meer op kan, omdat er tijdens piekuren te veel stroom wordt geleverd. Hebben we dan wel wat aan zo'n zonnedak?

“Daarover hebben we gesprekken gevoerd met netbeheerder Stedin. Stedin verzekert ons dat netcongestie – onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnet – hier geen probleem vormt. Bovendien: als het zwembad de opgewekte energie direct kan gebruiken, hoeft het niet te worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.”

4. Op welke manier kunnen Heemstedenaren participeren?

“We zijn nog bezig met het uitwerken van verschillende scenario’s en ook in gesprek met Zon op Heemstede. Zij bieden Heemstedenaren de mogelijkheid om mee te doen aan collectieve zonnedaken.  Meedenken over de inrichting en het ontwerp kon eerder dit jaar al tijdens drie bijeenkomsten. In januari 2023 worden twee schetsontwerpen gepresenteerd, waar inwoners op kunnen reageren.”

5. Hoe zit de planning er verder ongeveer uit?

“De resultaten worden in april voorgelegd aan de gemeenteraad, die vervolgens beslist of dit project doorgezet wordt. Zij geven dan opdracht tot het opstellen van een plan van eisen en schetsontwerp/definitief ontwerp. Dan volgt ook de planning voor de realisatie van de zonneparking.”

Bekijk de actuele artikelen