Eerste Nationale Boomspiegelfeest

Op zaterdag 9 oktober vindt het allereerste Nationale Boomspiegelfeest plaats. De initiatiefnemers, Guerrilla Gardeners en Stichting Steenbreek, hebben het ambitieuze doel om vóór 2030 van de naar schatting 1 miljoen boomspiegels in Nederland 'groene boomoases' te maken. Doet u ook mee? 

Dankzij financiering van de Postcode Loterij kan coöperatie HeemSteeds Duurzamer gratis pakketjes bollen en plantjes uitdelen aan inwoners van Heemstede die een boomspiegel willen ‘adopteren’. Hiermee kunt u de kale stukjes grond rondom de bomen in uw straat opleuken en vergroenen. U kunt natuurlijk ook eigen planten of bollen poten. Zo wordt de straat niet alleen kleuriger en gezelliger, het draagt ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit. En wanneer u samen met uw buren aan de slag gaat, wordt uw wijk bij wijze van spreken dubbel zo gezellig.

Op de website van de gemeente kunt u een aanvraag doen om een boomspiegel te adopteren en beheren. Na bevestiging van de aanvraag plaatst de gemeente een tegel met klaversymbool, zodat de gemeentelijke groenaannemers weten dat het groen bij inwoners in onderhoud is.

Bekijk de actuele artikelen