Vijf vragen over Heemsteedse laadpalen

Elektrische auto’s stoten ongeveer 40 procent minder CO2 uit dan auto’s met een brandstofmotor. Daarnaast bent u met een stekkerauto ongeveer de helft goedkoper uit per kilometer, kunt u in aanmerking komen voor subsidie én betaalt u tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting. Tegenover deze voordelen staat een relatief hoge aanschafprijs. En u wilt waarschijnlijk wél zeker weten dat het opladen geen gedoe oplevert. De gemeente wil elektrisch rijden stimuleren door vooruit te lopen op de verwachte vraag. Hoe? Dat vragen we aan projectleider duurzame mobiliteit van de gemeente, Martyn Kipperman.

1. Hoe doen jullie dat, voorspellen hoeveel laadpalen er nodig zijn?

“Wij baseren ons op cijfers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar de gemeente Heemstede ook onder valt. Een speciaal projectbureau van de MRA becijfert op basis van allerlei data de behoefte voor het komende jaar. Dat is best ingewikkeld, want er spelen natuurlijk ontzettend veel factoren mee: misschien wordt waterstof ineens wel een ding, of zijn er andere technologische ontwikkelingen. De energieprijzen spelen een rol, de koopkrachtontwikkeling, noem maar op.”

2. Hoe vertalen jullie die MRA-voorspellingen naar de situatie in Heemstede?

“We hebben per wijk heel veel data tot onze beschikking. Die gegevens komen bijvoorbeeld uit de 54 laadpunten die op dit moment in de gemeente staan. Als een laadplek vrijwel continu bezet is, kun je rustig aannemen dat de behoefte groter is, om maar wat te noemen. Aanvullend is er veel informatie over het aantal huishoudens, aantal autobezitters, parkeersituatie, sociaaleconomische situatie… Uit al deze cijfers ontstaat een beeld over de verwachte behoefte. Dat beeld stellen we elk jaar bij.

3. Is dit een nieuwe aanpak?

“Ja. Tot dusverre plaatsten we laadpalen vooral op verzoek van inwoners. Nu gaan we aan de slag met de aanleg van een netwerk waarin een goede spreiding vooropstaat van private, semipublieke en publieke laadpunten. Private laadpunten staan op eigen terrein, voor eigen gebruik. Vaak worden die verzorgd door de leverancier van de auto. Bij semipublieke laadpunten kun je denken aan laadpunten bij bedrijven of in parkeergarages. Publieke laadpunten staan bijvoorbeeld in winkelstraten of bij sportvelden. Die gaan we voortaan ook zonder aanvraag plaatsen. In de zogenoemde Laadvisie van de gemeente, die binnenkort via onze website te vinden is, is dit allemaal tot in detail terug te lezen. En nog voor de zomer komt er een Laadkaart online, waarop je kunt zien waar de komende vijf jaar laadpalen worden gerealiseerd.”

4. Over hoeveel laadpunten hebben we het dan?

“Voor 2025 mikken we nu op 150 publieke laadpalen in Heemstede, met 300 publieke laadpunten; een reguliere laadpaal heeft meestal twee laadpunten. Voor 2030 verwachten we momenteel 609 publieke laadpunten, die moeten voorzien in de laadbehoefte van 3.280 in Heemstede geregistreerde elektrische auto’s. Maar nogmaals: die getallen worden jaarlijks bijgesteld.”

5. Kun je als particulier of als bedrijf nog steeds oplaadpunten aanvragen?

“Jazeker. We gaan het nu ‘en/en’ doen. Inwoners en forenzen in Heemstede die afhankelijk zijn van openbaar laden kunnen een laadpunt aanvragen via de website van de gemeente. Ondernemers met eigen parkeergelegenheid wordt gevraagd om in eerste instantie de laadvoorziening ter plekke te realiseren. In de Laadvisie is dat beschreven onder paragraaf 4.2.1 (zie kopje bedrijven).”

Bekijk de actuele artikelen