Jan verduurzaamt zijn VvE in stappen

In juni komen er bijna 180 panelen op het dak van VvE Berkenhof. Ook op andere vlakken worden er vorderingen gemaakt om het gebouw te verduurzamen. VvE-bestuurder Jan van Marsbergen is blij: “Het is een stimulans om ook andere dingen met de VvE te doen.”

Het is voor VvE Berkenhof flink duwen en trekken als het gaat om het verduurzamen van het gebouw. Niet zelden verdwijnen plannen in de ijskast of worden ze afgeschoten omdat een deel van de 30 mede-eigenaren ze te duur of te ambitieus vindt. Jan van Marsbergen is inmiddels bekend met de dynamiek en laat zich niet ontmoedigen. “Als bestuur moet je echt dingen initiëren. Als je vervolgens aantoont dat het ook werkt, bijvoorbeeld omdat de energiekosten omlaag zijn gegaan, dan creëert dat vertrouwen”, legt hij uit.

Eerste stappen

Al in 2012 onderzocht de VvE de mogelijkheden voor zonnepanelen, maar hoge kosten en technische (on)mogelijkheden gooiden destijds roet in het eten. Met hulp van een andere VvE-beheerder werd in 2014 wel gestart met het aanpassen van de verlichting naar LED. “Dat scheelde al snel 25 procent aan energie”, herinnert Jan zich. Daarna werden bewoners die nog een VR-ketel hadden geholpen met de over stap naar een zuiniger HR-exemplaar. “En omdat we konden laten zien dat die investering in zo’n 3 jaar werd terugverdiend, deed iedereen mee”, vertelt Jan.

Om een beter beeld te krijgen, werd in 2017 de hulp ingeschakeld van VvE Belang. Zij stelden een rapport op met een aantal scenario’s om het gebouw te verduurzamen; van eenvoudig tot heel gecompliceerd. Jan heeft zelf al deze mogelijkheden in een spreadsheet gezet, zodat ook duidelijk werd wat de kosten en opbrengsten over een periode van 15 jaar zijn. “Tja, je merkt dan toch al snel dat de mensen schrikken van de hoge investeringen.”

Zonnestroomdak

Het zonnepanelenproject kwam weer op gang nadat Jan hoorde van een ander appartementencomplex dat zonnepanelen liet plaatsen. Bijzonder was dat bewoners hier konden investeren, maar dat dit niet verplicht was. Van Marsbergen: “De stroom gaat niet naar de collectieve voorzieningen of appartementen, maar wordt verkocht en de opbrengst wordt naar rato verdeeld onder de deelnemers.” Uit een inventarisatie bij de VvE van Jan bleek dat 22 bewoners dit ook wel wilden. Sommige besloten te investeren in een paar panelen, anderen nemen er wel een stuk of tien. “Daarmee ligt het dak straks helemaal vol”, vertelt Van Marsbergen.

Het project wordt uitgevoerd door Ecostroom en inmiddels is ook de benodigde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) toegewezen. Hiermee is er een garandeerde opbrengst voor de komende 15 jaar van tenminste 12 cent per kWh. Jan: “Op die manier verdienen de deelnemers de investering in zo’n 9 jaar terug.”

Natuurlijke momenten

Vorig jaar heeft de VvE een rapport laten opstellen voor de kozijnen. Er komt een dure schilderbeurt aan, maar de kozijnen zijn met name aan de noordkant in slechte staat. Het geld voor onderhoud kan misschien beter worden besteed aan het vernieuwen van slechte kozijnen en het verbeteren van goede kozijnen met HR++ glas. Door op deze ‘natuurlijke momenten’ voor een duurzamer alternatief te kiezen, wordt het gebouw stap-voor-stap beter en blijft het allemaal te overzien.

Jan: “We onderzoeken nu wat het kost als we dit met een lening doen uit het Warmtefonds. En wat we dan maandelijks meer zouden gaan betalen. We verwachten dat de verbetering in comfort en de verlaging van de energiekosten zullen opwegen tegen verhoging van de servicekosten voor de maandelijkse aflossing.”

 

“We verwachten dat de verbetering in comfort en de verlaging van de energiekosten zullen opwegen tegen verhoging van de servicekosten voor de maandelijkse aflossing.” 

 

Lange adem

Als we Jan vragen welke hij tips hij andere VvE’s kan geven, blijft het even stil. “Het is voor iedere VvE belangrijk dat er een technische commissie met bewoners komt die zelf gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om te verduurzamen, wat het gaat kosten en hoe het kan worden betaald. Want alleen een goed en betaalbaar plan maakt kans. Anders gebeurt er niks.”

Daarnaast adviseert hij om ook nog eens goed te kijken naar de VvE-beheerder. “Sommige VvE-beheerders doen alleen de administratie en minimaal technisch beheer. Daar ga je het niet mee redden. Het kan echt geen kwaad om eens te kijken wat andere VvE-beheerders doen.”

Volgens Jan zou het ook enorm helpen als er bij de gemeente iemand zou zijn waar je kunt aankloppen. Want veel VvE’s kennen de wet- en regelgeving niet of weten ook niet welk traject ze voor verduurzaming moeten doorlopen en wie de maatregelen kan uitvoeren. Hij weet uit ervaring hoeveel tijd het kost om dit allemaal zelf uit te zoeken. Jan: “Veel eigenaren van appartementen in Heemstede zijn toch wat ouder. Ze willen geen gezeur en haken af. Intensieve begeleiding voor verduurzaming van VvE’s is echt nodig.”

 

Bekijk de koplopers