De klimaatburgemeesters van Heemstede

Sinds vorig jaar heeft Nederland klimaatburgemeesters. Dit zijn ambassadeurs voor een duurzame wereld, die elk op hun eigen manier invulling geven aan hun rol. Niet elke gemeente heeft ze maar Heemstede heeft er maar liefst twee: Ruben Zonnevijlle en Tomas Friedhoff. We stellen ze kort aan u voor. Houd deze heren in de gaten: u gaat meer van ze horen.

Ruben Zonnevijlle, 41 jaar, programmamanager circulair bouwen bij DGBC (Dutch Green Building Council)

“We moeten stoppen met op elkaar wachten en zelf aan de slag met verduurzaming van onze (gebouwde) omgeving. Vanuit mijn professionele achtergrond en netwerk wil ik inwoners van Heemstede helpen om hier stappen in te zetten. Daarmee valt een hoop winst te behalen, want de huizen in Heemstede staan in de top 5 van de slechtste energielabel-score van het land.

Het komende jaar kijk en denk ik graag mee met de gemeente en met buurt- en burgerinitiatieven, ook over thema’s als energiebesparing en circulaire grondstoffen. Ik hoop anderen met mijn kennis te kunnen inspireren en haak graag aan op inspiratie-avonden rondom duurzaamheid. Ik hoop u daar tegen te komen!”

 

"Ideeën genoeg, de komende periode gaan we bekijken hoe we dit allemaal concreet kunnen maken.” 

 

Tomas Friedhoff, 36 jaar, zelfstandig expert duurzame mobiliteit en energie

“Als klimaatburgemeester wil ik mij graag richten op het tegengaan van energiearmoede. Heel veel simpele maatregelen, die een besparing van 10 tot 20 procent van de gas- en elektriciteitsrekening opleveren, kunnen mensen NU nemen, zonder dat het veel geld kost. De FIXbrigades die je op steeds meer plekken ziet, zijn een goede versneller, net als een Energieklusteam door studenten, waar een collega-klimaatburgemeester in Limburg mee bezig is. Zoiets hebben we in Heemstede nog niet. Ik wil de komende tijd graag met de gemeente en andere partijen in gesprek over hoe we iets dergelijks zouden kunnen opzetten.

Datzelfde geldt voor campagnes die ik wil opzetten met de middelbare scholen en andere opleidingsinstituten in onze regio. Veel jongeren en young professionals willen graag wat DOEN voor het klimaat en kunnen daarmee gelijk het verschil maken voor hun ouders thuis, op hun werk, of bij lokale MKB bedrijven. En tenslotte zijn er volop mooie initiatieven op het vlak van biodiversiteit, luchtkwaliteit en water, zoals meer Bomen Nu en Stichting Meer Groen. Heel laagdrempelig om op  aan te haken. Kortom: ideeën genoeg, de komende periode gaan we bekijken hoe we dit allemaal concreet kunnen maken.”

 

Bekijk de koplopers