Houtkachel? Stook bewust!

Mede door de hoge gasprijzen is de houtkachel de laatste tijd snel populairder geworden. Maar veel mensen weten niet dat houtkachels een stuk vervuilender zijn dan de gewone verwarming. Van alle Nederlandse fijnstofuitstoot komt bijna een kwart uit de pijp van houtkachels en open haarden in huizen. Bovendien gaat maar liefst 90% van de warmte direct verloren, waarmee de houtkachel ook in financieel opzicht geen aantrekkelijk alternatief is voor aardgas.

Nederland telt naar schatting een miljoen houtkachels en open haarden. Dat deze vooral branden als het koud is, maar tóch zo hoog scoren in de ranglijst van luchtvervuiling, komt vooral doordat alleen de meest moderne (pellet)kachels een rookreiniger hebben. Zonder zo’n reiniger kan een gezellig vuurtje leiden tot longklachten en stankoverlast.

De luchtkwaliteit kan worden verbeterd door onder andere minder gebruik van houtkachels,  zowel binnen als buiten. Heemstede gaat daarom ook het Schone Lucht Akkoord ondertekenen en concrete acties beschrijven wat we kunnen doen om bij te dragen aan een schonere lucht.

Toch stoken? Milieu Centraal geeft tien tips om – ook zonder rookfilter – ‘minder ongezond’ te stoken.

 • Stook niet te vaak: hooguit twee keer per week een paar uur.
 • Laat de haard uit bij mist en windstil weer. Via stookwijzer kunt u aan de hand van uw postcode checken of stoken op dat moment overlast veroorzaakt of niet. Daarbij wordt ook de actuele luchtkwaliteit meegewogen.
 • Stook alleen droog hout.
 • Gebruik geen hout dat is geverfd, gebeitst, geïmpregneerd of verlijmd. Papier en karton verbranden is verboden wegens vorming van rook en vliegas.
 • Bouw een vuur op door eerst de grote blokken neer te leggen, daarna pas de kleine. Gebruik aanmaakblokjes, geen spiritus.
 • Laat eens per jaar uw schoorsteen vegen.
 • Zorg voor goede luchttoevoer en laat het vuur vanzelf uitbranden.
 • Houd de ventilatieroosters in huis tijdens het stoken open, of zet een raampje open.
 • Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt.
 • Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen.
 • Toch nog veel rook? Met een houtrookfilter heeft u een efficiëntere verbranding en veroorzaakt u ook minder overlast voor uw buren.
Bekijk de actuele artikelen