Subsidie lokale collectieve energie-initiatieven

Energiebesparing en energieopwekking uit duurzame bronnen is een belangrijk streven. De gemeente vindt het belangrijk dat duurzame initiatieven vanuit bewoners daarbij worden ondersteund. De subsidie lokale collectieve energie-initiatieven moet daarbij helpen.

De gemeente Heemstede werkt aan een nieuwe subsidie die bewoners gaat helpen om ideeën op dit vlak te ontwikkelen tot een concreet plan. Het is de bedoeling dat er 30.000 euro beschikbaar komt voor Heemsteedse initiatieven en dat aanvragen vanaf half mei van dit jaar kunnen worden ingediend. Het aanvraagformulier voor de subsidie is vanaf dat moment terug te vinden op de deze pagina.

Ondersteuning om tot een concreet plan te komen

De subsidie lokale collectieve energie-initiatieven is er om inwoners te ondersteunen om hun idee verder te brengen tot een concreet plan. Dit is vaak de eerste moeilijke stap waarvoor vaak ook kennis en kunde moet worden ingekocht. Alleen zo wordt duidelijk in hoeverre een idee ook echt kans van slagen heeft. Met deze subsidie kunnen deze en andere kosten worden vergoed. De subsidie kan niet worden ingezet voor het daadwerkelijk realiseren van een project.

Ik heb het idee om...

een informatie-avond met de straat te organiseren om samen tot een duurzame energie-oplossing voor onze huizen te komen.

 

het dak van onze VvE vol te leggen met zonnepanelen en wil hiervoor expertise inhuren.

ons gezamenlijke parkeerterrein te veranderen in een zonnecarport met laadpalen en wil dit laten onderzoeken.

samen met de buurt een inkoopactie op te zetten en in één keer meerdere huizen van spouwmuurisolatie te voorzien.

voor alle huizen in de straat een warmtescan te laten uitvoeren en daarna samen te uitkomsten en verbeterpunten te bespreken.

zoveel mogelijk huishoudens in de buurt te helpen bij de overstap naar een (hybride) warmtepomp en wil daarvoor samen met anderen een inkoopactie opzetten.

Planning subsidie lokale collectieve energie-initiatieven

Fase 1 - Besluitvorming

In april 2023 wordt besloten of deze subsidie er komt. Dan wordt ook bekend aan welke voorwaarden een subsidie-aanvraag moet voldoen.

Fase 2 – Openen subsidieregeling en indienen aanvragen

Vanaf half mei 2023 wordt de subsidie lokale collectieve energie-initiatieven opengesteld en kunnen er aanvragen worden ingediend. Het aanvraagformulier, de voorwaarden en de beoordelingscriteria worden dan ook op deze webpagina geplaatst.

Fase 3 – Beoordelen aanvragen en toekennen subsidie

Vanaf augustus 2023 worden de ingediende subsidie-aanvragen beoordeeld door een expertgroep. Initiatieven die een aanvraag hebben ingediend krijgen te horen of ze in aanmerking komen voor (een deel van) het aangevraagde bedrag.

Veelgestelde vragen

Contact

Voor aanvullende informatie over de subsidie lokale collectieve energie-initiatieven kunt u uw vraag of opmerking mailen naar xxxx@heemstede.nl.