Subsidie lokale collectieve energie-initiatieven

Energiebesparing en energieopwekking uit duurzame bronnen is een belangrijk streven. De gemeente Heemstede vindt het belangrijk dat duurzame initiatieven vanuit inwoners (eigenaren en/of huurders) worden ondersteund. Daarom konden inwoners tot en met 9 juli 2023 een aanvraag indienen voor de subsidie lokale collectieve energie-initiatieven.

De gemeente Heemstede heeft een nieuwe subsidie die groepen bewoners (eigenaren en/of huurders) helpt om ideeën voor verduurzaming te ontwikkelen tot een concreet plan. Er is 30.000 euro beschikbaar voor Heemsteedse initiatieven.

Drie initiatieven ontvangen een subsidie

De subsidieaanvragen zijn beoordeeld door de gemeente en een onafhankelijke expertgroep. Drie initiatieven ontvangen een subsidie. Met dit geld kunnen de subsidieontvangers kennis en kunde inkopen. Dit brengt hun idee om gezamenlijk energie te besparen of gezamenlijk duurzaam op te wekken een stap verder.

De volgende initiatieven ontvangen een subsidie:

Heemstededuurzaam-energie-initiatief-groepmensen

Initiatief 1: Het opstellen van een routekaart voor het verduurzamen van een Rijksmonument en het verkennen van de mogelijkheden voor een klein collectief warmtenetwerk.

Initiatief 2: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor collectieve gevelisolatie en zonnepanelen.

Initiatief 3: Het plaatsen van vleermuiskasten en ecologisch vervolgonderzoek ten behoeve van isolatiemaatregelen en collectieve duurzame warmtevoorziening.

Komt er nog een nieuwe, vergelijkbare subsidie? 

Het is nog niet bekend of er een nieuwe subsidie voor lokale collectieve energie initiatieven komt. Op dit moment kijken we naar de mogelijkheden om een vergelijkbare subsidie open te stellen.

Wilt u ook een energie-initiatief starten met uw buren of wilt u op de hoogte gebracht worden van een nieuwe, vergelijkbare subsidie? Laat het ons weten via het contactformulier onder vermelding van energie-initiatief.

Veelgestelde vragen

Hoe zijn de initiatieven beoordeeld?

De initiatieven zijn beoordeeld door de gemeente en een onafhankelijke expertgroep. De beoordelingscriteria zijn:

  • brede toepasbaarheid / potentie om op andere plekken in te zetten;
  • (beoogd) aantal deelnemers;
  • bijdrage aan het verminderen van CO²-uitstoot;
  • toets van de begroting (prijs-kwaliteit verhouding).

Extra criteria (bonuspunten)

Naast de bovenstaande 'harde' criteria kon een initiatief maximaal vijf extra punten behalen als het voldeed aan één of meerdere van onderstaande criteria:

  • creativiteit / innovatieve karakter van het initiatief;
  • stimuleren van samenwerking tussen verschillende partijen (bijvoorbeeld inwoners en stichtingen/sportclubs);
  • er is sprake van een integraal plan met raakvlakken met andere opgaven in de (openbare) ruimte.

Komt er ook nog geld beschikbaar om de plannen uit te voeren?

Zodra er meer bekend is over de uitkomsten van de onderzoeken, weten we welke initiatieven uitvoerbaar zijn. We blijven in contact met de subsidieontvangers over de mogelijkheden. Voor het daadwerkelijk realiseren van een project zijn ook andere subsidies, zoals deze van de Provincie Noord-Holland.