Denkt u ook mee over aardgasvrij wonen in Heemstede?

In Nederland hebben we afgesproken dat alle woningen in 2050 zonder aardgas en met duurzame energie verwarmd worden. Dat is een onderdeel van de energietransitie en in lijn met de Europese klimaatafspraken. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat alle gebouwen in Nederland in 2050 geen CO2 meer mogen uitstoten.

2050 klinkt ver weg, maar we gaan dit samen stap voor stap doen en dat kost tijd. In 2021 stelt iedere gemeente een Transitievisie Warmte op. In die visie staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden. Het is een eerste verkenning naar de kansen en (on)mogelijkheden in Heemstede voor de warmtetransitie. De gemeente Heemstede werkt samen met partners zoals netbeheerders en woningcorporaties én inwoners om deze Transitievisie Warmte op te stellen.

Informatiebijeenkomst

Voor alle inwoners die meer willen weten over de route naar een aardgasvrij(er) Heemstede wordt er een tweede (online) informatiebijeenkomst georganiseerd op 7 september van 19.30 tot 21.00 uur. Op heemstededuurzaam.nl/tvw vindt u meer informatie en kunt u zich ook aanmelden.

Bekijk de actuele artikelen