Deelmobiliteit

Winnaar vragenlijst

Afgelopen maand hadden we een leuke winactie! Door de vragenlijst in te vullen over deelmobiliteit maakte u kans op budget om gratis gebruik te maken van een een Greenwheels deelauto. Inmiddels is de winactie gesloten en hebben we ruim 130 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Bedankt voor uw deelname! Er is contact opgenomen met de gelukkige winnaar.

Resultaten vragenlijst

Het doel van de vragenlijst was om in kaart te brengen of inwoners van Heemstede gebruik zouden willen maken van deelmobiliteit als dit vaker aangeboden zou worden. Uit de vragenlijst kwam duidelijk naar voren dat:

  1. Inwoners die al gebruik maken van deelmobiliteit zijn er grotendeels positief over.
  2. Inwoners die nog geen gebruik maken van deelmobiliteit staan veelal open om hier wel gebruik van te maken, indien dit in hun buurt aanwezig is.
  3. Veel inwoners die je vragenlijst in hebben gevuld geven aan behoefte te hebben aan extra informatie als het gaat om hoe deelmobiliteit werkt.
  4. Veel inwoners geven aan dat zij willen weten hoe het zit met de hygiëne bij deelmobiliteit mobiliteit.

De uitkomsten van de vragenlijst worden verwerkt in het eindrapport van onze afstudeerder (duurzame mobiliteit). Deze resultaten worden opgeleverd aan de gemeente Heemstede en vervolgens wordt er gekeken hoe en of we deelmobiliteit beter in kunnen zetten in Heemstede. Zodra we hier meer over weten wordt dit gedeeld via onze mediakanalen.