De voordelen van werken in het groen

De 3.600 bedrijventerreinen in ons land staan niet bekend om hun aantrekkelijkheid. Ze zijn ontwikkeld vanuit het idee dat bedrijven ruimte nodig hebben voor gebouwen, parkeerplaatsen en opslag, en dat ze goed bereikbaar moeten zijn. Langzaamaan groeit het besef dat vergroening van deze versteende terreinen veel voordelen heeft. Wij benoemen er een aantal.

Werken in het groen is fijner

Werknemers waarderen een groene werkomgeving, blijkt uit verschillende onderzoeken. En de dag doorbrengen in een groene omgeving is niet alleen prettiger, het is ook gezonder.
Groen nodigt uit tot een wandeling tijdens de lunch en vermindert stress. Zelfs uitzicht op groen verhoogt het welzijn van mensen. Zeker voor een bedrijf waarbij mensen de belangrijkste productiefactor zijn, is een groene werkplek dus onmisbaar.

Meer groen, meer kansen voor de natuur

Groene bedrijventerreinen bieden kansen voor natuur en biodiversiteit. Gróte kansen, aangezien bedrijventerreinen maar liefst zeventien procent van de bebouwde omgeving uitmaken. Dat percentage loopt zelfs geleidelijk op, want bedrijven winnen sneller terrein dan de woningbouw. Letterlijk, in dit geval. Daar komt bij dat veel bedrijventerreinen grenzen aan natuur of platteland, waardoor ze een verbindingszone kunnen vormen tussen natuur, platteland en stad. Zo’n verbindingszone is essentieel voor het behoud van biodiversiteit.

Groen draagt bij aan klimaatbestendigheid

Veel bedrijven hebben platte daken en de terreinen zijn vaak compleet versteend. Regen kan daardoor slecht worden afgevoerd. Het aanleggen van groene daken en gevels, en van natuurlijke waterberging zoals sloten, vijvers of wadi’s zorgt ervoor dat water beter wordt vastgehouden en het riool minder snel overbelast raakt. Een groen dak zorgt daarnaast voor natuurlijke koeling, net als bomen op het terrein zelf.

Groen trekt aan en verbindt

Vooral jonge medewerkers vinden het belangrijk dat hun werkgever bewust met het milieu omgaat en een aantrekkelijke werkomgeving biedt. Vergroening speelt dus een steeds grotere rol in de battle for talent. Werknemers die gezamenlijk de natuur op het eigen terrein onderhouden hebben onderling een sterkere band en voelen zich meer betrokken bij het bedrijf. Als het terrein daarbij voor omwonenden ook aantrekkelijk gebied wordt en er bijvoorbeeld banden aangeknoopt worden met natuurwerkgroepen, versterkt een onderneming ook het draagvlak in de omgeving.

Vergroenen dus, maar hoe dan?

Kleine ingrepen, zoals planten, een kruidenrijke berm of het vergroenen van boomspiegels, vergen relatief weinig planning en investering. Grotere maatregelen, zoals herinrichting van het terrein, aanbrengen van (half)open verharding of vergroenen van daken of gevels, zijn wellicht te combineren met een geplande herstructurering of mee te nemen in het ontwikkelen van een nieuw terrein. Die momenten bieden zo de kans om meerdere doelen tegelijk aan te pakken.

Heel veel praktische tips voor het vergroenen van bedrijventerreinen vindt u op de website van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) of in deze brochure.

Bekijk de actuele artikelen