De voordelen van een QuickScan voor ondernemers

Bij het merendeel van de Nederlandse bedrijven valt nog veel te winnen wat betreft energiebesparing en gebruik van groene energie. Sinds 2011 heeft het Amsterdamse bedrijf Klimaatroute bij meer dan 15.000 ondernemingen de QuickScan energiebesparing uitgevoerd. In Heemstede deden inmiddels 38 ondernemers mee, zoals bijvoorbeeld Boulangerie Oscar.

De insteek van Klimaatroute is dat iedereen de stap naar duurzaamheid wil maken, wanneer klimaatbewust handelen een direct kostenvoordeel oplevert. Dat lijkt een logische aanname. Maar dan moet u als ondernemer wel weten waar en hoe u dat kostenvoordeel kunt behalen. De QuickScan geeft inzicht in bewuster energieverbruik. Daarmee bespaart u niet alleen kostbare grondstoffen, maar kunt u ook uw energiekosten verlagen.

Resultaten Heemstede

Even wat cijfers om een beeld te krijgen: de Heemsteedse ondernemers die een QuickScan lieten uitvoeren, kunnen hun energieverbruik met bijna de helft terugdringen als ze de geadviseerde maatregelen doorvoeren. Dan verbruiken ze gezamenlijk ruim 55.000 kuub minder gas en stoten ze jaarlijks 536 ton minder CO2 uit. De geadviseerde investering van de 38 deelnemende ondernemers telt bij elkaar op tot ruim 786.000 euro; de geschatte terugverdientijd is minder dan 6,5 jaar. De jaarlijkse kostenbesparing kan oplopen tot jaarlijks in totaal ruim 122.000 euro.

De gemeente vergoedt de kosten van de scan en biedt ondernemers binnenkort opnieuw de mogelijkheid een scan te laten uitvoeren. Aanmelden kan via info@klimaatroute.nl.

Hoe verloopt een QuickScan?

  • Klimaatroute voert de QuickScan uit bij ondernemers op locatie. Hierbij onderzoekt de adviseur de verlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming en mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.
  • Binnen twee weken ontvangt de ondernemer een rapport, dat persoonlijk wordt toegelicht om eventuele onduidelijkheden weg te nemen.
  • Desgewenst kan Klimaatroute helpen bij het aanvragen van offertes of het selecteren van leveranciers, maar dit is absoluut niet verplicht: Klimaatroute is een onafhankelijke organisatie.
  • Klimaatroute ondersteunt ondernemers bij het nemen van duurzame stappen, het vinden van diverse subsidiemogelijkheden en het bepalen van fiscale voordelen bij het investeren in energiebesparing.
Play Video
Bekijk de actuele artikelen